PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 1
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai23:11:57
2Khách vãng lai22:37:10
3Khách vãng lai20:18:01
4Khách vãng lai19:47:36
5Khách vãng lai19:36:22
6Khách vãng lai19:21:52
7Khách vãng lai18:20:32
8Trần Thị Hằng15:16:43
9Khách vãng lai15:09:58
10Khách vãng lai14:59:40
11Khách vãng lai14:06:07
12Khách vãng lai12:01:08
13Khách vãng lai11:51:16
14Khách vãng lai06:16:25
15Khách vãng lai05:43:35
21 10 2020